TEENUSED

Pikaaegne kommunikatsioonikogemus ja meeskonnaliikmete erinevate kompetentside kooskõla annavad meile professionaalse enesekindluse. Hindame kiirust ja täpsust. Oleme veendunud, et edu toovad loomingulisus ja leidlikud lahendused.

VÄLISKOMMUNIKATSIOON

Me aitame luua kommunikatsioonistrateegiaid ja hallata igapäevast pressisuhtlust, avalike suhteid ja ohjata kriise. Meil on strateegilise kommunikatsiooni juhtimise, kriisikommunikatsiooni, meediasuhete, meediatekstide ja muu meediasisu loomise ja levitamise kogemus, korraldame pressikonverentse ja meediasündmusi, valdkondlike uuringuid ja analüüse, haldame meediakontakte ja muid avalike suhete valdkondi.

SISEKOMMUNIKATSIOON

Iga ettevõtte edu taga on lojaalsed ja pühendunud töötajad. Inimestele meeldib töötada selgete põhimõtete ja väärtustega organisatsioonis. Nende juurdumise nurgakiviks on ladusalt korraldatud sisekommunikatsioon. Aitame luua ja arendada sisekommunikatsioonisüsteemi, analüüsime infoliikumist ja koostame auditeid, viime läbi rahuloluuuringuid, haldame ja sisustame sisekommunikatsioonikanaleid ning viime läbi sisekommunikatsiooni koolitusi.

KOOLITUSED

Jagame oma kogemusi ja praktilisi näpunäiteid ajakirjanikega suhtlemiseks, kriitiliste teemade kaardistamiseks ja sõnumite väljatöötamiseks ning valmistame kõneisikud ette keerulistes olukordades hakkamasaamiseks. Viime läbi kõneisikute meediatreeninguid, sisekommunikatsioonialast nõustamist ja koolitusi, taustabriifinguid ajakirjanikele, kriisikommunikatsiooni koolitusi koos simulatsiooniga, koostame kriisikäsiraamatuid, kaardistame kriisiteemad ja töötame välja sõnumid.

ÜRITUSTE KORRALDAMINE

On oluline, et iga üritus looks vahetut emotsiooni ja pakuks eredaid hetki. Korraldame sisukaid konverentse, rahvusvahelisi meediasündmusi, meeldejäävaid meeskonnaüritusi ja sportlikke ettevõtmisi.

 • Info- ja pressiüritused
 • Seminarid, infopäevad, messid
 • Hoonete ja  rajatiste avamisüritused
 • Ekskursioonid ja avatud uste päevad
 • Sponsorluse ja sotsiaalse vastutuse üritused
 • Kliendiüritused

VASTUTUSTUNDLIK ETTEVÕTLUS

Vastutustundlik ettevõte arvestab oma tegevustes siht- ja sidusgruppide ootuste ja mõjudega, hoolib oma töötajatest, klientidest ja looduskeskkonnast ning peab tähtsaks olla hea partner laiemale kogukonnale. Vastutustundlikkus ettevõtluses on prioriteediks tagada äritegevustest tulenev läbimõeldud ja järjepidev positiivne mõju. Omades pikaajalist vastutustundliku ettevõtluse valdkonna kogemust, oleme toeks vastutustundliku ettevõtluse programmide algatamisel, elluviimisel, analüüsimisel kui ka valdkonna kommunikatsioonis, olgu selle fookuseks positiivse panuse suurendamine sotsiaalses, töö-, loodus- või turukeskkonnas.

TRÜKISED

Aitame koostada ja kujundada erinevaid trükimaterjale sündmusteks, ajaloo talletamiseks ning enda lähemaks tutvustamiseks.  Loome visuaalseid lahendusi esitlustele ja online kanalitele.

 • Aastaraamatud
 • CSR-aruanded
 • Infomaterjalid, voldikud,
 • Konverentsitrükised
 • Raamatud
 • Esitlused
 • Bannerid

MEESKOND

Merlis Nõgene
Merlis Nõgene

merlis@callisto.ee

+372 50 81 986

  Kaja Kilk
  Kaja Kilk

  kaja@callisto.ee

  +372 512 1131

   Sandor Liive
   Sandor Liive

   sandor@callisto.ee

   +372 501 7628

    Helena Maripuu
    Helena Maripuu

    helena@callisto.ee

    +372 526 2227

     Keiu Valge
     Keiu Valge

     keiu@callisto.ee

     +372 552 5525

      Reilika Puust
      Reilika Puust

      reilika@callisto.ee

      +372 521 1145

       Egle Madiste
       Egle Madiste

       egle@callisto.ee

       +372 5688 1756

        Reelika Lepp
        Reelika Lepp

        reelika@callisto.ee

        +372 5348 3025

         Kristi Kool
         Kristi Kool

         kristi@callisto.ee

         +372 5300 3098

          Roman Kuznetsov
          Roman Kuznetsov

          roman@callisto.ee

          +372 506 7120

             IDEE
             SÕNUM
             EMOTSIOON

             Võta meiega ühendust

             Aadress
             Tartu mnt 84a Tallinn, Estonia
             Kontakt
             E-mail: callisto@callisto.ee Phone: +372 508 1986