TEENUSED

Pikaaegne kommunikatsioonikogemus ja meeskonnaliikmete erinevate kompetentside kooskõla annavad meile professionaalse enesekindluse. Hindame kiirust ja täpsust. Oleme veendunud, et edu toovad loomingulisus ja leidlikud lahendused.

VÄLISKOMMUNIKATSIOON

Me aitame luua kommunikatsioonistrateegiaid ja hallata igapäevast pressisuhtlust, avalike suhteid ja ohjata kriise. Meil on strateegilise kommunikatsiooni juhtimise, kriisikommunikatsiooni, meediasuhete, meediatekstide ja muu meediasisu loomise ja levitamise kogemus, korraldame pressikonverentse ja meediasündmusi, valdkondlike uuringuid ja analüüse, haldame meediakontakte ja muid avalike suhete valdkondi.

SISEKOMMUNIKATSIOON

Iga ettevõtte edu taga on lojaalsed ja pühendunud töötajad. Inimestele meeldib töötada selgete põhimõtete ja väärtustega organisatsioonis. Nende juurdumise nurgakiviks on ladusalt korraldatud sisekommunikatsioon. Aitame luua ja arendada sisekommunikatsioonisüsteemi, analüüsime infoliikumist ja koostame auditeid, viime läbi rahuloluuuringuid, haldame ja sisustame sisekommunikatsioonikanaleid ning viime läbi sisekommunikatsiooni koolitusi.

KOOLITUSED

Jagame oma kogemusi ja praktilisi näpunäiteid ajakirjanikega suhtlemiseks, kriitiliste teemade kaardistamiseks ja sõnumite väljatöötamiseks ning valmistame kõneisikud ette keerulistes olukordades hakkamasaamiseks. Viime läbi kõneisikute meediatreeninguid, sisekommunikatsioonialast nõustamist ja koolitusi, taustabriifinguid ajakirjanikele, kriisikommunikatsiooni koolitusi koos simulatsiooniga, koostame kriisikäsiraamatuid, kaardistame kriisiteemad ja töötame välja sõnumid.

ÜRITUSTE KORRALDAMINE

On oluline, et iga üritus looks vahetut emotsiooni ja pakuks eredaid hetki. Korraldame sisukaid konverentse, rahvusvahelisi meediasündmusi, meeldejäävaid meeskonnaüritusi ja sportlikke ettevõtmisi.

 • Info- ja pressiüritused
 • Seminarid, infopäevad, messid
 • Hoonete ja  rajatiste avamisüritused
 • Ekskursioonid ja avatud uste päevad
 • Sponsorluse ja sotsiaalse vastutuse üritused
 • Kliendiüritused

VASTUTUSTUNDLIK ETTEVÕTLUS

Vastutustundlik ettevõte arvestab oma tegevustes siht- ja sidusgruppide ootuste ja mõjudega, hoolib oma töötajatest, klientidest ja looduskeskkonnast ning peab tähtsaks olla hea partner laiemale kogukonnale. Vastutustundlikkus ettevõtluses on prioriteediks tagada äritegevustest tulenev läbimõeldud ja järjepidev positiivne mõju. Omades pikaajalist vastutustundliku ettevõtluse valdkonna kogemust, oleme toeks vastutustundliku ettevõtluse programmide algatamisel, elluviimisel, analüüsimisel kui ka valdkonna kommunikatsioonis, olgu selle fookuseks positiivse panuse suurendamine sotsiaalses, töö-, loodus- või turukeskkonnas.

TRÜKISED

Aitame koostada ja kujundada erinevaid trükimaterjale sündmusteks, ajaloo talletamiseks ning enda lähemaks tutvustamiseks.  Loome visuaalseid lahendusi esitlustele ja online kanalitele.

 • Aastaraamatud
 • CSR-aruanded
 • Infomaterjalid, voldikud,
 • Konverentsitrükised
 • Raamatud
 • Esitlused
 • Bannerid

MEESKOND

Merlis Nõgene
Merlis Nõgene

Juhtivpartner
Vanemkonsultant

merlis@callisto.ee
+372 50 81 986

  Kaja Kilk
  Kaja Kilk

  Vanempartner
  Vanemkonsultant

  kaja@callisto.ee
  +372 512 1131

   Keiu Valge
   Keiu Valge

   Vanempartner
   Vanemkonsultant

   keiu@callisto.ee
   +372 552 5525

    Reilika Ilp
    Reilika Ilp

    Vanempartner
    Vanemkonsultant

    reilika@callisto.ee
    +372 521 1145

     Maret Reinumägi
     Maret Reinumägi

     Partner
     Konsultant

     maret@callisto.ee
     +372 5693 8148

      Henrika Hain
      Henrika Hain

      Partner
      Vanemkonsultant

      henrika@callisto.ee
      +372 508 7569

       Ave Nurmeots
       Ave Nurmeots

       Partner
       Konsultant

       ave@callisto.ee
       +372 5904 9498

        Annika Mändla
        Annika Mändla

        Partner
        Konsultant

        annika@callisto.ee
        +372 5804 5805

         Anna-Liisa Villmann
         Anna-Liisa Villmann

         Vanemkonsultant

         anna-liisa@callisto.ee
         +372 5887 6650

          Sigrid Hiis
          Sigrid Hiis

          Nooremkonsultant

          sigrid@callisto.ee
          +372 5681 4070

           Roman Kuznetsov
           Roman Kuznetsov

           Konsultant

           roman@callisto.ee
           +372 506 7120

             IDEE
             SÕNUM
             EMOTSIOON

             Võta meiega ühendust

             Aadress
             Tartu mnt 84a Tallinn, Estonia
             Kontakt
             E-mail: callisto@callisto.ee Phone: +372 508 1986